narzednik.pl

Warsztat Dom i Ogród

budowa hal produkcyjnych
Budownictwo

Jak wygląda budowa hal produkcyjnych?

Dla wielu firm inwestycja we własną halę produkcyjną to po prostu kolejny, naturalny etap rozwoju przedsiębiorstwa. W związku z nakładami, jakie inwestor musi ponieść z tytułu jej montażu, warto zwrócić uwagę na etapy jej produkcji. Bądź co bądź, budowa hal produkcyjnych to proces wieloetapowy, który już przed uzyskaniem pozwolenia wymaga poniesienia kosztów.

Liczy się projekt

Pierwszym krokiem na drodze do budowy własnej hali produkcyjnej jest stworzenie spersonalizowanego projektu hali. Owszem, można postawić na projekty budowanych wcześniej hal, ale krok ten niesie ze sobą ryzyko inwestycji w budynek, który nie do końca będzie odpowiadał potrzebom inwestora. Co ważne, hala produkcyjna musi współgrać z posiadaną działką i to zarówno pod kątem funkcjonalnym i jak i prawnym (prawo budowlane).

Pozwolenie na budowę

Następnym krokiem jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, czyli tzw. pozwolenia na budowę. Wniosek o pozwolenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym (zwykle w Wydziale Urbanistyki). Na tym etapie warto skorzystać ze wsparcia architekta, gdyż przekazana do Starostwa dokumentacja musi zawierać 2 mapki lokalizacyjne, a także specjalne oświadczenie. Odpowiedź ze strony Starostwa powinna być przekazana inwestorowi w przeciągu 14 dni od daty złożenia tego wniosku. Powyższa procedura nie dotyczy osób, których działka pod budowę jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku projekt musi być zgodny z tym planem, co wiąże się jedynie z otrzymaniem ze Starostwa wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

Przystępujemy do budowy!

Co ciekawe, hale produkcyjne można budować bardzo szybko i to bez zbędnych nakładów! Większość tych konstrukcji opiera się na lekkim, stalowym szkielecie, który następnie jest obudowywany za pomocą elementów ściennych i dachowych. W ich skład wchodzą zwykle warstwy termoizolacyjne, dzięki którym koszty ogrzania hali znacznie spadają. Na koniec trzeba przystąpić do prac wykończeniowych i porządkowych, które polegają na wytyczeniu specjalnych stref, znakowaniu obiektu, zainstalowaniu systemów przeciwpożarowych, montażu instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej (opcjonalnie gazowej), a także instalacji okien, świetlików, bram, drzwi itd. Gdy budowa zostanie ukończona, należy przeprowadzić odbiór hali pod kątem pożarowym (Państwowa Straż Pożarna) i BHP (Państwowa Inspekcja Pracy). Na koniec trzeba uzyskać pozwolenie na eksploatację hali zgodnie z jej przeznaczeniem.

Podsumowując, projektowanie hal produkcyjnych jest tak naprawdę najważniejszym etapem budowy hali, gdyż to od niego zależą kolejne kroki, które będą niezbędne do finalizacji inwestycji.