narzednik.pl

Warsztat Dom i Ogród

czynniki chłodnicze
Porady

Jakie właściwości mają czynniki chłodnicze?

Czynniki chłodnicze mają zastosowanie w klimatyzacji i w pompach ciepła. Inne nazwy czynników chłodniczych to chłodziwo, ziębnik lub czynnik ziębniczy. Są to substancje o właściwościach termodynamicznych. Uczestniczą w procesie wymiany ciepła. Czynnik chłodniczy wrze pod wpływem niskiego ciśnienia i niskiej temperatury. W ten sposób pobiera ciepło. Oddaje je w trakcie skraplania w wyższej temperaturze i w wyższym ciśnieniu. W artykule wyjaśniamy, jakie właściwości mają czynniki chłodnicze.

1. Czynnik chłodniczy w chłodnictwie oraz w klimatyzacji

2. Jakie właściwości mają czynniki chłodnicze?

3. Dobór czynników chłodniczych

Czynnik chłodniczy to mieszanina lub związek chemiczny, który tworzy zamknięty obieg chłodniczy w zamkniętej instalacji chłodniczej. Chłodziwa najczęściej stosowane są w domowym urządzeniu chłodniczym, w chłodnictwie handlowym (w tym automatach sprzedających rozmaite produkty, w zamrażarkach), w chłodnictwie na skalę przemysłową, w chłodnictwie na użytek transportu, w klimatyzacji w domach i w biurach i w klimatyzacjach samochodowych. Więcej eksperckich informacji związanych z czynnikiem chłodniczym można znaleźć na stronie elgracool.pl

Czynnik chłodniczy w chłodnictwie oraz w klimatyzacji

Wymagania stawiane czynnikom chłodniczym to między innymi konieczność ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne (chodzi o niski wskaźnik niszczenia warstwy ozonowej). Posiadanie pomp ciepła po prostu powinno być jednym z najbardziej przyjaznych sposobów na ogrzewanie i chłodzenie każdej nieruchomości oraz na podgrzewanie wody użytkowej. Zmiany narzucane przez Unię Europejską prędzej czy później mogą wykluczyć z użytkowania przestarzałych metod grzewczych. Przykładem może być planowany zakaz montowania ogrzewania gazowego. Tak więc świat bardziej będzie skłaniał się w kierunku stosowania pomp ciepła lub innych innowacyjnych produktów, ale wszelkie nowości zapewne będą musiały gwarantować znikomą szkodliwość dla środowiska naturalnego. Takie działania mają na celu ratowanie planety przed skutkami katastrofy klimatycznej i ekologicznej. 

Jakie właściwości mają czynniki chłodnicze?

Czynniki chłodnicze stosowane w urządzeniach klimatyzacyjnych i w innych urządzeniach chłodniczych oraz w pompach ciepła powinny mieć następujące właściwości:

  • muszą być niepalne
  • muszą być nietoksyczne
  • muszą być pozbawione ryzyka wybuchu
  • muszą być obojętne pod względem chemicznym do materiałów, z których składa się cała instalacja w danym urządzeniu
  • muszą być stabilne chemicznie przy każdej temperaturze, która panuje w danym obiegu.

Rozporządzenie F-GAZ, które weszło w życie w 2014 roku, dokonało klasyfikacji czynników chłodniczych. Pod uwagę wzięto wpływ tych czynników na środowisko naturalne. W rozporządzeniu uwzględnione zostały dwa oznaczenia. Są to GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) i ODP (potencjał niszczenia warstwy ozonowej). By czynnik chłodniczy był przyjazny dla przyrody, musi mieć jak najniższe współczynniki. 

Dobór czynników chłodniczych

Jeśli chodzi o dobieranie chłodziwa do urządzeń na użytek domowy, firmowy lub przemysłowy, to w pierwszej kolejności trzeba przeanalizować, jakie będą potrzeby związane z eksploatacją tych urządzeń. Bardzo istotna jest wielkość takiej instalacji i jej konkretne zastosowanie. Oznacza to, że w inny sposób planuje się instalację dla domu, natomiast w przypadku przedsiębiorstwa takie plany z pewnością będą miały zdecydowanie bardziej zaawansowany charakter. Konieczne jest respektowanie krajowych i międzynarodowych norm prawnych. 

Materiał zewnętrzny