narzednik.pl

Warsztat Dom i Ogród

zasady komunikacji pieszej
Budownictwo

Jakie są zasady komunikacji pieszej między kondygnacjami wznoszonego budynku?

Budynki wielokondygnacyjne są wizytówką dużych miast. Imponują formą i rozmiarami mieszcząc w swoich wnętrzach liczne biura i apartamenty. Ich powstanie jest jednak skomplikowanym przedsięwzięciem, które wymaga nie tylko ogromnej wiedzy, lecz także dobrego przygotowania zaplecza technicznego. Jednym z jego najistotniejszych elementów są rusztowania, zapewniające wygodny dostęp do kolejnych pięter, a przede wszystkim gwarantujące bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych. Aby jednak w pełni spełniały tę funkcję, muszą być użytkowane zgodnie z zasadami, wśród których znajdują się także te, dotyczące komunikacji pieszej między kondygnacjami.

Zasady prac na rusztowaniach zostały dokładnie określone w polskim prawie. Najważniejszym aktem prawnym, w którym pojawiają się dotyczące ich wytyczne jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Rozporządzenie reguluje wszelkie kwestie związane z użytkowaniem rusztowań, wśród których znajdują się również zasady komunikacji pieszej między kondygnacjami. Jako, że prace na wysokościach należą do niebezpiecznych, a upadek z rusztowania może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, polskie przepisy dokładnie określają, jakie zasady powinny im towarzyszyć, tłumaczy pracownik firmy Verent, zajmującej się wynajmem sprzętu budowlanego. 

Wśród kilku poświęconych rusztowaniom paragrafów, na szczególną uwagę zasługuje § 111, określa on bowiem, że rusztowania modułowe powinny posiadać poręcz ochronną, a także piony komunikacyjne. Z powyższego zapisu wynika, że nie można poruszać się po rusztowaniu w dowolny sposób i należy używać specjalnie przeznaczonych do tego celu miejsc. Co więcej dokładnie określono, jak powinny być one zorganizowane. W paragrafie § 113 czytamy:
1. Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
2. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.

Z rozporządzenia wynika także, że dopuszczalna jest równoczesna praca na kilku poziomach rusztowania, jednak pod warunkiem, że pomiędzy stanowiskami pracy zostaną zachowane odpowiednie odstępy. Taką możliwość dają rusztowania drabinowe. Jak możemy przeczytać w § 121 odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.

Stosowanie się do powyższych zasad podczas pracy minimalizuje ryzyko wypadku. Osoby pracujące na rusztowaniach na pewno więc powinny się nimi kierować, ponieważ tylko wtedy będą mogły zapewnić bezpieczeństwo sobie i osobom ze swojego otoczenia.