narzednik.pl

Warsztat Dom i Ogród

Napoje dla pracowników
Lifestyle

Napoje dla pracowników – o obowiązkach pracodawcy

Zawierana z pracodawcą umowa oraz kodeks pracy zawiera wszelkie prawa i obowiązki stron względem siebie. Warunki samej umowy zawieranej między pracownikiem i pracodawcą mogą się różnić – tak zresztą jak sam rodzaj umowy. Umowa zlecenie oraz o dzieło to rodzaje umów cywilnoprawnych, których kodeks pracy nie obowiązuje. Zapisy kodeksu pracy są obowiązujące dla wszystkich pracodawców i pracowników, którzy są związani ze sobą umową o pracę.

Obowiązki pracodawcy względem pracownika

Obowiązki pracodawcy to temat bardzo rozległy. Podstawowe z nich , to zapewnianie pracownikom godziwego wynagrodzenia, organizacja pracy w sposób wydajny oraz zoptymalizowany pod względem czasu, czy organizacja pracy w sposób bezpieczny i higieniczny oraz szkolenie pracowników w tym zakresie. Pracodawca powinien w sposób obiektywny i sprawiedliwy oceniać dokonania swoich pracowników, terminowo wypłacać wynagrodzenie, wspomagać w miarę możliwości zaspokajanie potrzeb socjalnych pracowników, czy też przeciwdziałać mobbingowi na terenie swojej firmy. Pewne zobowiązanie ciążą na pracodawcy w zależności od panujących warunków wykonywania pracy, np. atmosferycznych – w przypadku wysokiej temperatury, musi on zapewnić odpowiedni dostęp do napojów.

Kiedy pracownikowi należy się woda?

W miesiącach letnich woda należy się wszystkim pracownikom , bez względu na wykonywane czynności, jeśli temperatura przekroczy 25 stopni celsjusza – w przypadku pracy na zewnątrz oraz 28 stopni Celsjusza, jeśli w grę wchodzi praca wewnątrz budynku. Napoje powinny być dostępne przez cały czas trwania zmiany pracownika – nie musi być to czysta woda, chociaż pracodawcy i pracownicy najczęściej się na nią decydują. Zaniedbania w materii dostaw wody dla pracowników, bez względu czy miała to być woda do biura, czy też woda do firmy oraz jej pracowników pracujących w pocie czoła na budowie, mogą sprawić pracodawcy kłopoty. W przypadku zgłoszenia sytuacji do inspekcji pracy, grozi mu bowiem grzywna.

Jakie napoje dla pracowników?

Wybór napojów da pracowników warto z nimi skonsultować. Jedni będą woleć czystą wodę, inni natomiast soki owocowe. Preferencje mogą być także różne w przypadku opakowań, w których znajdują się napoje. Dla jednych wygodniejsze będą butelki półlitrowe, a dla innych te nieco większe. Dystrybutor filtrujący wodę również znajdzie swoich zwolenników. Napoje można pozyskiwać we własnym zakresie lub też skorzystać z usług firmy, która zajmuje się zaopatrywaniem zakładów w rożne rodzaje wody – przykładem takiej firmy jest Aquamo. Oszczędzi nam to z pewnością wiele czasu, chociaż ostateczna decyzja należy do nas.